top of page

Zítra 23. dubna se na Libušíně odehrají tři významné bitvy středověku!Vážení diváci, přátelé, kamarádi,


jak jistě víte, 23. dubna, od 15:00, se pod kopečkem U sv. Jiří na Libušíně odehrají bitvy na motivy tří velkých a významných středověkých bitev a tažení. Pojďme si povědět něco krátce ke každé z nich...


I. dějství: Křížová výprava roku 1147


Psal se rok 1147 a Evropou táhly stejně jako před půl stoletím vojska bojovníků se znamením kříže na korouhvích, na štítech a hrudích. To papež Evžen vyhlásil již druhé křížové tažení na obranu Svaté země proti Saracénům.


Ale ne všichni křižáci směřovali na jihovýchod, daleko za moře. Severoněmecká knížata nechtěla podstupovat tak dalekou cestu, když proti pohanům lze přece pod znamením kříže bojovat mnohem blíž. Vždyť mezi Labem, Odrou a Baltem žijí stále tisíce pohanů: Obodrité, Veleti, Lutici, Srbové či jak se všechny ty slovanské kmeny nazývaly. Tam všude mohou zvěstovat ohněm a mečem Kristovo Evangelium.


A tak vytáhli proti pohanským Slovanům v Polabí. Do čela výpravy se postavili saský vévoda Jindřich Lev a markrabě Severní marky Albrecht Medvěd. Oni a jejich rytíři měli nést hlavní tíhu bojů. A aby na dobytém území mohli být pohané pokřtěni, přizvali na výpravu i biskupa slovanského jazyka, který by porobeným Slovanům mohl hlásat víru. Tím prelátem byl olomoucký biskup Jindřich Zdík, muž nad jiné zbožný a vzdělaný.


Biskup Jindřich doprovázel jeden z křižáckých oddílů, který směřoval proti opevněné pohanské svatyni Malchow. Před jejími valy tou dobou každoročně Slované pořádali tradiční slavnosti příchodu jara. Brzy se však měli dočkat krutého překvapení. A biskup Jindřich ostatně také.


II. dějství: Grunwald 1410