Registrace Úč astníka Festivalu

Vážení přátelé,

pro základní registraci účastníka festivalu (účinkujícího), je třeba vyplnit níže přiložený registrační formulář. Vyplněním osobních údajů a potvrzením žádosti o registraci (viz formulář níže) souhlasíte se zněním Prohlášení účastníka festivalu, zavazujete se dodržovat Pravidla akce a respektovat pokyny organizátorů festivalu "Bitva Libušín", dodržovat Táborová pravidlaVýstrojové podmínky, a pokud se hodláte účastnit bitvy - souhlasíte s Podmínkami účastníka bitvy.

Aby byla tvá registrace kompletní, je nutné uhradit registrační poplatek ve výši Kč 100,- na účet pořadatele, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Kladno, č. ú. 020001-0408426339/0800. V kolonce „zpráva pro příjemce“ prosím uveď svoje „Jméno a příjmení“. Je třeba zadávat číslo účtu včetně předčíslí! Pokud tak neučiníš, vystavuješ se riziku, že tvou platbu nedohledáme a vzniknou nežádoucí komplikace s tvou identifikací při příjezdu do tábora.

 

Při zahraniční platbě uvádějte BIC: GIBACZPXIBAN CZ48 0800 0200 0104 0842 6339.

Adresa banky: Česká spořitelna a.s., náměstí Svobody 2003, Kladno.

Účastnický poplatek na LB 2021 neposílají ti, kteří si poplatek z důvodu zrušení ročníku 2020 nechali převézt do dalšího ročníku. Ti kteří se nám ohledně poplatku neozvali a chtějí se účastnit nadcházejícího ročníku, jim bude poplatek automaticky převeden. Důležité ale je se znovu zaregistrovat!

Při příjezdu do tábora zamiř do hlavního info-stanu, jehož umístění nalezneš na mapě tábora, kde po prokázání své totožnosti obdržíš účastnické Camrátko. To prosím nos viditelně při sobě po dobu celé akce a pečuj o něj pozorně. Je to tvůj jediný doklad, který ti otvírá všechny brány areálu a prokazuje tvé oprávnění se v něm volně pohybovat.

Důležité upozornění - neposílejte účastnické poplatky hromadně. Každý účastník musí uhradit za sebe sám. A nezapomeň, že registrací na našem webu jsi vyslovil/a souhlas se všemi pravidly akce. Doporučujeme si je ještě jednou v klidu podrobně prostudovat.

Pokud jste stánkaři či řemeslníci, je potřeba vyplnit Přihlášku pro stánkaře.

Pokud se chceš zúčastnit turnaje, vyplň si extra Přihlášku do turnaje.

Účastník, který v době festivalu nedosáhne své věkové hranice nejméně 18 let, se neregistuje ani neplatí registrační poplatek. Může se registrovat na akci nebo do bitvy pouze individuálně a to osobně v infostanu festivalu. Podmínkou registrace účastníka ve věku do 18 let je jeho předložení vyplněného formuláře Souhlas zákonného zástupce. Pokud Vám bude v době konání akce méně jak 18 let, formulář si prosíme vytiskněte a vyplněný jej předložte při Vaší registraci v infostanu. To platí i pro všechny účastníky mladší 18 let, kteří se akce budou účastnit za doprovodu svých zákonných zástupců. 

Registrační formulář účastníka festivalu
Registrací potvrzujete souhlas s těmito soubory pravidel a jejich dodržováním
Období středověku, které ztvárňujete

* Veškerá pravidla najdete na stránce Podmínky účastníka festivalu.

Vaše účast v bitvě
Zaškrtněte kterých bitev se budete účastnit. Vybírejte dle období, které ztvárňujete.

Vyplňte pole pokud jste součástí nějaké šlechtické glévy, šiku či vojska (např.: Švýcaři, Pražané, etc.) Pokud nejste zařazení, do pole vyplňte "nezařazený".

Děkujeme za registraci! Registrace účastníka festivalu neslouží jako registrace do turnaje. Pokud se chceš zúčastnit turnaje, vyplň si extra Přihlášku do turnaje.