top of page
lista_edited_edited.jpg
Resize of Resize of HMB-iluminace.png

Bitevní Desatero

Tradiční doporučení pro bojovníky

 1. Scénář je svatý! Scénář má vždy jasně dané kroky, které se musí dodržet. Poslouchejte své velitele a hlídejte si je. Projevujte své ambice jen tam, kde to dovoluje scénář. Velitelé by měli být schopni realizovat úkoly přidělené scénářem, není horší velitel než ten kterého ani neslyšíte nebo nevíte, že tam je či kdo to je. Choďte vždy na nácviky !
 2. Zdraví druhých i vaše chraňte. Myslete vždy na to, že máte v ruce zbraň, která umí zabíjet a mrzačit, i když je tupá. A věřte, že látka ani lehcí zbroje nekryjí tak jako pláty, kroužky nebo kůže a že každá rána je cítit (tedy alespoň po bitvě). Při zásahu raději zkontrolujte spolubojovníka, třeba pod záminkou doražení, zda není zraněný doopravdy. Zběsilost a brutalitu pouze hrajte!
 3. Snažte se vyvarovat sekům pod pás na choulostivá místa. Nesekejte zbytečně moc na hlavu, už vůbec ne na nekrytou a na předloktí (předseky). Vůbec dávejte pozor, kam sekáte. V šiku nikdy nezapřahujte, abyste nezranili vlastní spolubojovníky za vámi. Seknout někoho zezadu je sice nečestné, nicméně v pravdě platné, počítejte s tím.
 4. Pokud se můžete vyhnout bodům, raději nebodejte! Výjimku mohou tvořit body k doražení ležícího bojovníka (ale i zde byla zranění), například dýkou, ale i toto dělejte s maximální opatrností. Nebodejte skrz palisády a kulisy! Pokud bodáte kopím, bodejte v úrovni pasu a beder a nikoliv v úrovni obličeje!
 5. Koukejte kam šlapete, na zemi leží spousta vašich spolubojovníků. Koordinujte se se svými veliteli a spolubojovníky. Pokud se v boji otočíte proti svým, nedivte se, že vás napadnou. Pokud sami ležíte jako mrtvola, snažte si chránit hlavu a uvelebit se tak abyste se dostatečně kryli, často na vás někdo upadne, časté jsou pak i zlomeniny.
 6. Svou roli hrajte především ke své i divácké spokojenosti. Na bojišti nelelkujte, nepostávejte, nesmějte se jako kdyby vám uletěly včely - toto je bitva! Snažte se neustále pohybovat a něco dělat. Máte zde svou roli, tak se jí držte. Nejhorší pohled pro diváka je na postávající šermíře, kteří vadí ve výhledu. Pokud se před vámi děje něco podstatného co by divák měl vidět a vy stojíte mezi tím, poklekněte nebo ustupte stranou z výhledu diváka. Pokud nemáte soupeře, hlavně si ho nehledejte v radách spolubojovníků, divák pak nechápe co se děje. Raději okrádejte mrtvé, pomáhejte raněným nebo sami hrajte raněného atd. Je dobrým zvykem odtahovat své raněné a mrtvé, tak aby mohli opět bojovat. Při slušném zásahu je minimálně dobré zahrát zranění, to ovšem neznamená, že máte po prvním zásahu hned padnout. Ale reagovat přiměřeně zásahu by mělo být pravidlem.
 7. Zamyslete se nad svým kostýmem, zbrojí a zbraní, jsou dobové a místně vhodné? Prostudujte si podrobně výstrojní podmínky. Co především není dobré je objevit se v části scénáře či bitvy datované o sto let jinde, než je výstroj kterou si berete do bitvy. Divák to často pozná. Je pravdou že se např. v období renesance používala ještě stále výstroj z dob gotických, mnoho bojovníků oblékalo zastaralé zbroje, sic neměli dostatek peněz opatřit si nových.
  Problémem spíš je pokud se do scénáře datovaného do určitého období dostavíte s výstrojí novodobejšího typu. Zdravá tolerance by se měla pohybovat cca 50-70 let max. Pořadatelé mohou zorganizovat přípravný mustruňk, který rozhoduje o časové vhodnosti výstroje jednotlivých bojovníku, netvařte se pak kysele když vás do bitvy či části scénáře nevpustí z podobných důvodu. Na každou akci byste se měli zvlášť připravit a nespoléhat se, že se to nějak "vsákne".
 8. Místo a síla zásahu by neměla být taková, aby zranila bojovníka nebo mu
  citelně poškodila zbroj. Takže nesnažte se bojovat na 100% nebo více. Optimální síla vkládaná do útoku je cca 50-70% a to především s ohledem na bezpečnost zvláště, když zatínáte úspěšný úder do prázdného nechráněného místa. Pokud útočíte zezadu, muže se vám stát, že soupeř včas nezareaguje a to pak v očích diváka působí poněkud trapně, pakliže se tak stane, buďte důraznější a snažte se složit soka na kolena i když nechce padnout nebo si není vědom vašich úspěšných zásahů. Útoky zezadu na zátylek jsou nebezpečné pro páteř a jelikož soupeř útok nečeká, mohou se stát různé nechtěné úrazy viz např. boj na hradbách. Jestli chcete "blbnout" tak zvažte účast v HMB turnaji.
 9. Vždy používejte zbroje a zbraně, které dokážete stoprocentně ovládat. Výmluva, že to v plátech nejde, je opravdu jen výmluvou. Pokud to nezvládáte, zkuste změnit zbroj nebo zbraň, případně výstroj. Dávejte si především pozor aby vaše zbraň neměla nějakou špičatou nebo zvlášť ostrou část. Pokud ano nenoste je do bitvy dokud si na nákončí nenecháte přikovat nějaké chránění viz eurokopí ci neotupíte hroty či čepele.
 10. Pití alkoholu před bitvou je risk se svým i cizím zdravím, o drogách nemluvě. Alkohol z vás lepší šermíře neudělá a na slunci se jeho účinky násobí. Navíc napití šermíři nepůsobí dobře na diváky. Po bitvě oslavujte dosytosti, času je na pití vždy dost, navíc šermíř zmožený ohromnou páteční pitkou po bitvě ztrácí glanc, je unaven a míjí ho často úžasný pobitevní večerní program. To samé platí o pití den před bitvou. Jak se chcete úspešně bít v bitve když dopoledne zvracíte v příkopu? Není horšího bojovníka než opilého, jak říkal Attila Hun.
lista_edited_edited.jpg
bottom of page