top of page

Dřevo a zakládání ohňů na Libušíně

Aktualizováno: 17. 4. 2022


Rozdělávání otevřeného ohně v táboře je podmíněno zakládáním bezpečných ohnišť a dodržováním zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, požárních předpisů a dalších právních předpisů ČR. Mimo areál tábora je rozdělávání ohně přísně zakázáno. Každý účastník je odpovědný za škodu způsobenou neodborným zacházením s otevřeným ohněm. S dotazy kolem rozdělávání ohňů se obracejte na náš protipožární dozor (viz Kontakty). Organizátor si vyhrazuje právo plošného zákazu rozdělávání ohňů na celé akci, zvláště bude-li to nakázáno příslušnými úřady. Jestli nebude paušálně stanoveno jinak, je každý účastník povinen našemu protipožárnímu dozoru předem nahlásit svůj záměr oheň rozdělat a vyčkat na jeho souhlas, že tak učiní. Palivové dřevo pro účastníky bude k odběru na označeném místě. Dřevo je pro potřeby akce každému účastníkovi k dispozici bez omezení.Na označeném místě bude k dispozici v podobě pokrácené kulatiny, tedy každý účastník si musí dřevo dle vlastní potřeby nařezat nebo naštípat sám. Pořadatel nezajišťuje sekery ani pily, doporučujeme si tyto nástroje vzít na akci s sebou. Používat motorové pily je pro tyto účely v areálu po dobu trvání akce zakázáno!


V areálu a jeho okolí je přísně zakázáno kácet dřeviny samovýrobou. Porušením tohoto zákazu se vystavujete riziku postihu dle zákonů ČR a riziku vykázáním z akce.

175 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page