top of page

Dvořané krále Karla nám pro potěchu srdce zatančí!

Aktualizováno: 28. 3. 2022Taneční soubor historických tanců Regii Caroli regis poctí svoji návštěvou libušínské bojiště a zatančí pro potěchu našich srdcí! Dvořané krále Karla vám předvedou historické tance, tak jak se tančily za doby panování Otce vlasti. Taneční soubor dvořanů krále Karla usiluje o věrnou interpretaci dobových tanců od francouzské gotiky po italskou renesanci, s důrazem na navození autentické atmosféry a respektování norem tehdejší etikety.


Když byl svět ještě o šest či sedm století mladší, měly pojmy jako čest, úcta a cit mnohem ostřejší obrysy než dnes. Jednání šlechty bylo určováno složitou etiketou, rytíři se k sobě chovali až přehnaně uctivě a zdvořile. Úzkostlivě dbali na zachovávání společenských předností. Evropou putovali potulní truvéři, opěvující ve svých písních statečnost rytířů a šířící ideály kurtoazní lásky. Nenaplněná touha této platonické lásky se většinou orientovala na provdané a společensky výše postavené dámy a byla sdělována pomocí složitého systému gest, kdy barvy a různé detaily oděvů či šperků hrály nezastupitelnou roli. Lidé prožívali se stejnou intenzitou období smutku i chvíle radosti. Vždyť i o českém králi a římském císaři Karlovi IV. některé prameny udávají, že se zamlada „dámám dvořil tak horlivě, až to vyvolávalo veřejné pohoršení“ a jeho přítel papež Kliment VI. byl roku 1348 dokonce nucen Karla oficiálním dopisem napomenout, aby se choval přiměřeně svému postavení, nešatil se příliš švihácky do krátkých kabátců a nevydával svůj život v sázku přehorlivou účastí na turnajích.Právě z lásky k tanci a atmosféře středověku jsme se rozhodli před patnácti lety založit taneční soubor, který se z počátku zabýval pouze interpretací tanců doby lucemburské gotiky. K poctě osobnosti Karla IV. byl náš umělecký soubor pojmenován „REGII CAROLI REGIS“ – Dvořané krále Karla. Ne náhodou se naše premiéra konala na podzim roku 1998 u příležitosti významného jubilea, 650. let od založení Nového Města pražského a Univerzity Karlovy římským císařem a českým králem Karlem IV. a 620. let od jeho smrti.


Regii Caroli regis usiluje o věrnou interpretaci dobových tanců od francouzské gotiky po italskou renesanci, s důrazem na navození autentické atmosféry a respektování norem tehdejší etikety. Na realizaci tanečních a divadelních projektů spolupracujeme s Rožmberk consort Prague, Chairé Příbram, Ludus musicus Dobřichovice a jinými hudebními soubory, šermířskými i tanečními skupinami a dalšími partnery. Uměleckým vedoucím souboru od roku 1997 je Mgr. Miroslav Smaha, profesionální tanečník a choreograf.


Více o souboru na stránkách: http://www.regii-caroli-regis.cz/o-souboru/


393 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page