top of page

Tábor- místní šetření

Aktualizováno: 22. 2. 2020

Dnes se konalo pod Hradištěm Libušín, v místě budoucího tábora Bitvy Libušín, místní šetření odborníků ochrany přírody za účasti zástupců z Odboru životního prostředí magistrátu města Kladna, obce Libušín a Svazu ochrany přírody. Předmětem místního šetření bylo zjištění faktického stavu předsunutých teras pod akropolí hradiště z 10. století z hlediska ochrany přírody, návrh postupu a podoby plánované rekultivace tohoto území pro potřeby tábora Bitvy Libušína v souladu s požadavky ochrany přírody a péče o krajinu.

Shodli jsme se na těchto závěrech:

- rozsah rekultivovaného území je přibližně 14.000 m2 a bude tedy probíhat po etapách několik let. Každá etapa se bude dokumentovat a vyhodnotí se zvlášť, aby získané poznatky mohly být použity pro realizaci etapy následující

- v letošním roce se zrealizuje vyčištění vodorovných ploch teras pro potřeby umístnění stanů tábora a dobového trhu, v dalších letech bude probíhat čištění svahů, ve kterých se budou ponechávat vzrostlé dřeviny a skupiny keřů jako zázemí pro ptactvo. Ve svazích budou náletové dřeviny odstaňovány výhradně ručně odříznutím tak, aby měly ponechané pařízky možnost omladit a vytvořit tak kryt nebo pastvu pro drobné živočichy a hmyz. Takto vymlazené letorosty se budou udržovat řezem. Suché stromy se budou ponechávat na stojato, jako zázemí pro hmyz a drobné živočichy. Ze stejného důvodu se po svazích rozmístí hromádky odřezaného upěchovaného klestu nebo dřevité štěpky.

- konečnou podobou území je kulturní krajina s prosvětlenými mezemi a terasami pokrytými druhově bohatou travinou. Dojde také k obnově původního sadu vysokokmenných starých odrůd peckovicNyní bude následovat vydání úředního metodicky závazného stanovistka z hlediska ochrany přírody a krajiny, které konkrétní podmínky, postup a podobu rekultivace stanoví na základě výše řečeného. Práce, které jsou plánovány na 21. - 23. února formou veřejné brigády, mohou začít. Přijeďte i Vy. Bitva Libušín v těchto místech tvoří dílo, které ji samotnou na míle překračuje.


224 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page