Registrační poplatky 2020

Aktualizováno: 17. dub 2020(English version below)


Jak jsme již informovali, vzhledem k nastalé karanténní situaci není možné, aby se Bitva Libušín 2020 uskutečnila. Je tedy třeba se také vypořádat s registračními poplatky, které jsme od Vás přijali.


V zásadě je několik řešení. Nechceme rozhodovat za Vás, neboť v principu jsou to stále Vaše peníze a proto bychom byli rádi, kdybyste si každý řekli, jak s Vašimi registračními poplatky máme naložit.


Nabízíme tyto varianty:1/ Akce se neuskutečnila, nejde o stovku, ale o fér princip, a proto žádám o vrácení registračního poplatku na účet ze kterého jsem ho poslal/a

2/ Stovka mi chybět nebude, rád bych podpořil/a Bivu Libušín a souhlasím s tím, že si organizátoři můj registrační poplatek ponechají na účel v zájmu Bitvy Libušín (o využití lze rozhodnout například společně veřejnou anketou)

3/ Letos to nevyšlo, ale počítám s příštím ročníkem. Registrován/a již jsem, nemusím tedy příští rok registraci absolovat znovu a žádám o převedení mého registračního poplatku na Bitvu Libušín 2021.Prosíme všechny účastníky, aby nám FORMOU EMAILOVÉ ZPRÁVY na info@bitvalibusin.cz napsali jakou ze tří variant chtějí využít, abychom věděli, jak s jejich registračním poplatkem naložit.Děkujeme mnohokrát a těšíme se na viděnou při první možné příležitosti.za organizační tým Bitvy Libušín


Josef F. S. Král


__________________________________________________

Registration fee 2020

As we informed you, due to the present quarantine situation it is not possible for the Battle of Libušín 2020 to take place. Hence it is necessary to deal with the registration fees that have already been paid.

Ultimately, there are several possibilities. As it is your money, we do not want to decide, so we would be grateful if you could inform us how to dealt with the fee.

We offer the following:

1/ The event will not happen, it is not one hundred that matters but a fair principle, therefore I ask you to return the fee to the account which it was paid from.

2/ I will not miss one hundred and I would gladly support the Battle of Libušín. I give my consent that the Organizers kept my registration fee and will use it for the benefit of the event (which can be voted e.g. in a public poll)

3/ This annual has not come out as planned, but I plan to attend next year. As I have registered, there is no need to repeat and I ask to transfer my fee to the next annual 2021.

We kindly ask all the participants to EMAIL US to info@bitvalibusin.cz which of the three possibilities they have decided so that we knew how to deal with the registration fee.

Thank you very much and we look forward to seeing you at first opportunity.

On behalf of the Battle of Libušín Organizing Team

Josef F. S. Král
498 zobrazení0 komentář